نمای کلی محصولات
فهرست کامل پایا لیزر

محصولات

محصولات بر اساس نوع لیزر

لیزر برش فلزات مدل GS-3015 -
نوع محصول: برش فلز
کاربرد: فلزات

این دسته از ماشین ها جز آخرین نسل ماشین های برش لیزری محسوب میگردد که به جای استفاده از لیزرهای نسل CO2 که دارای گاز مصرفی بالا و هزینه نگهداری سنگین است مورد توجه و استفاده صنایع گوناگون قرار گرفته است.در این لیزرها بجای استفاده از co2 از لیزر فیبری استفاده میگردد که با توجه به طول موج لیزرهای فیبری برش انها نسبت به برش معمولی دارای راندمان ۷ برابری میباشد. مزایای این دستگاه نسبت به روش های سنتی دقت و سرعت بالای برش است.همچنین کم هزینه بودن این ماشین در مقابل ماشین آلاتی نظیر پلاسما و واتر جت و .... باعث برتری این محصول است.

لیزر برش فلزات مدل GS-3015CE -
نوع محصول: برش فلز
کاربرد: فلزات

این دسته از ماشین ها جز آخرین نسل ماشین های برش لیزری محسوب میگردد که به جای استفاده از لیزرهای نسل CO2 که دارای گاز مصرفی بالا و هزینه نگهداری سنگین است مورد توجه و استفاده صنایع گوناگون قرار گرفته است.در این لیزرها بجای استفاده از co2 از لیزر فیبری استفاده میگردد که با توجه به طول موج لیزرهای فیبری برش انها نسبت به برش معمولی دارای راندمان ۷ برابری میباشد. مزایای این دستگاه نسبت به روش های سنتی دقت و سرعت بالای برش است.همچنین کم هزینه بودن این ماشین در مقابل ماشین آلاتی نظیر پلاسما و واتر جت و .... باعث برتری این محصول است.

لیزر برش فلزات مدل GS-F6050 -
نوع محصول: برش فلز
کاربرد: فلزات

این دسته از ماشین ها جز آخرین نسل ماشین های برش لیزری محسوب میگردد که به جای استفاده از لیزرهای نسل CO2 که دارای گاز مصرفی بالا و هزینه نگهداری سنگین است مورد توجه و استفاده صنایع گوناگون قرار گرفته است.در این لیزرها بجای استفاده از co2 از لیزر فیبری استفاده میگردد که با توجه به طول موج لیزرهای فیبری برش انها نسبت به برش معمولی دارای راندمان ۷ برابری میباشد. مزایای این دستگاه نسبت به روش های سنتی دقت و سرعت بالای برش است.همچنین کم هزینه بودن این ماشین در مقابل ماشین آلاتی نظیر پلاسما و واتر جت و .... باعث برتری این محصول است.

لیزر برش فلزات مدل GS-2513 -
نوع محصول: برش فلز
کاربرد: فلزات

این دسته از ماشین ها جز آخرین نسل ماشین های برش لیزری محسوب میگردد که به جای استفاده از لیزرهای نسل CO2 که دارای گاز مصرفی بالا و هزینه نگهداری سنگین است مورد توجه و استفاده صنایع گوناگون قرار گرفته است.در این لیزرها بجای استفاده از co2 از لیزر فیبری استفاده میگردد که با توجه به طول موج لیزرهای فیبری برش انها نسبت به برش معمولی دارای راندمان ۷ برابری میباشد. مزایای این دستگاه نسبت به روش های سنتی دقت و سرعت بالای برش است.همچنین کم هزینه بودن این ماشین در مقابل ماشین آلاتی نظیر پلاسما و واتر جت و .... باعث برتری این محصول است.

لیزر برش فلزات مدل GS-6015 -
نوع محصول: برش فلز
کاربرد: فلزات

این دسته از ماشین ها جز آخرین نسل ماشین های برش لیزری محسوب میگردد که به جای استفاده از لیزرهای نسل CO2 که دارای گاز مصرفی بالا و هزینه نگهداری سنگین است مورد توجه و استفاده صنایع گوناگون قرار گرفته است.در این لیزرها بجای استفاده از co2 از لیزر فیبری استفاده میگردد که با توجه به طول موج لیزرهای فیبری برش انها نسبت به برش معمولی دارای راندمان ۷ برابری میباشد. مزایای این دستگاه نسبت به روش های سنتی دقت و سرعت بالای برش است.همچنین کم هزینه بودن این ماشین در مقابل ماشین آلاتی نظیر پلاسما و واتر جت و .... باعث برتری این محصول است.

لیزر برش فلزات مدل GS-6015CE -
نوع محصول: برش فلز
کاربرد: فلزات

این دسته از ماشین ها جز آخرین نسل ماشین های برش لیزری محسوب میگردد که به جای استفاده از لیزرهای نسل CO2 که دارای گاز مصرفی بالا و هزینه نگهداری سنگین است مورد توجه و استفاده صنایع گوناگون قرار گرفته است.در این لیزرها بجای استفاده از co2 از لیزر فیبری استفاده میگردد که با توجه به طول موج لیزرهای فیبری برش انها نسبت به برش معمولی دارای راندمان ۷ برابری میباشد. مزایای این دستگاه نسبت به روش های سنتی دقت و سرعت بالای برش است.همچنین کم هزینه بودن این ماشین در مقابل ماشین آلاتی نظیر پلاسما و واتر جت و .... باعث برتری این محصول است.

لیزر برش فلزات مدل GS-4020CE -
نوع محصول: برش فلز
کاربرد: فلزات

این دسته از ماشین ها جز آخرین نسل ماشین های برش لیزری محسوب میگردد که به جای استفاده از لیزرهای نسل CO2 که دارای گاز مصرفی بالا و هزینه نگهداری سنگین است مورد توجه و استفاده صنایع گوناگون قرار گرفته است.در این لیزرها بجای استفاده از co2 از لیزر فیبری استفاده میگردد که با توجه به طول موج لیزرهای فیبری برش انها نسبت به برش معمولی دارای راندمان ۷ برابری میباشد. مزایای این دستگاه نسبت به روش های سنتی دقت و سرعت بالای برش است.همچنین کم هزینه بودن این ماشین در مقابل ماشین آلاتی نظیر پلاسما و واتر جت و .... باعث برتری این محصول است.

لیزر برش فلزات مدل GS-3015E -
نوع محصول: برش فلز
کاربرد: فلزات

این دسته از ماشین ها جز آخرین نسل ماشین های برش لیزری محسوب میگردد که به جای استفاده از لیزرهای نسل CO2 که دارای گاز مصرفی بالا و هزینه نگهداری سنگین است مورد توجه و استفاده صنایع گوناگون قرار گرفته است.در این لیزرها بجای استفاده از co2 از لیزر فیبری استفاده میگردد که با توجه به طول موج لیزرهای فیبری برش انها نسبت به برش معمولی دارای راندمان ۷ برابری میباشد. مزایای این دستگاه نسبت به روش های سنتی دقت و سرعت بالای برش است.همچنین کم هزینه بودن این ماشین در مقابل ماشین آلاتی نظیر پلاسما و واتر جت و .... باعث برتری این محصول است.

لیزر برش فلزات مدل GS-3015G -
نوع محصول: برش فلز
کاربرد: فلزات

این دسته از ماشین ها جز آخرین نسل ماشین های برش لیزری محسوب میگردد که به جای استفاده از لیزرهای نسل CO2 که دارای گاز مصرفی بالا و هزینه نگهداری سنگین است مورد توجه و استفاده صنایع گوناگون قرار گرفته است.در این لیزرها بجای استفاده از co2 از لیزر فیبری استفاده میگردد که با توجه به طول موج لیزرهای فیبری برش انها نسبت به برش معمولی دارای راندمان ۷ برابری میباشد. مزایای این دستگاه نسبت به روش های سنتی دقت و سرعت بالای برش است.همچنین کم هزینه بودن این ماشین در مقابل ماشین آلاتی نظیر پلاسما و واتر جت و .... باعث برتری این محصول است.


در باره شرکت
شرکت پایا لیزر با دارا بودن استانداردهای بین المللی همچنین شعار کیفیت عالی، قیمت رقابتی در خدمت جامعه مهندسی ایران می باشد.
شبکه های اجتماعی
  • Google
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
اطلاعات تماس
پایا لیزر
نشانی: تهران، خیابان جمهوری، نبش دانشگاه ،پلاک 25 جدید ،طبقه چهارم ، واحد 19
ایمیل: info@payalaser.com
همراه: 2942217 (912) 98+
تلفکس: 66404048 (21) 98+